Przejście ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej jest niełatwym momentem w procesie edukacji. Zwiększa się ilość przedmiotów i koniecznej nauki, a na horyzoncie pojawia się wizja egzaminu maturalnego. Ważnym elementem, który wspiera efektywne przyswajanie wiedzy, jest odpowiedni podręcznik. Chemia jest niełatwym przedmiotem, w którym szczegółowe i obrazowe przedstawienie materiału w podręczniku jest niezbędne. To jest chemia 2 to sprawdzony i lubiany podręcznik znanego wydawnictwa Nowej Ery, który dostosowany jest do absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

Jak wygląda podręcznik “To jest chemia 2”?

“To jest chemia 2” dotyczy zagadnień z obszaru chemii organicznej. Podręcznik ten dostosowany jest do potrzeb młodszych uczniów, którzy są absolwentami szkoły podstawowej. Wspiera ich naukę poprzez element “To było w szkole podstawowej!”, który ułatwia przypomnienie sobie podstaw chemii, natomiast część “Jest na to sposób” wspomaga zapamiętywanie nowych pojęć i definicji oraz opanowywanie umiejętności. Dokładnie opisane eksperymenty uczą zapisywania obserwacji i tworzenia na ich podstawie wniosków badawczych. Równie ważne są infografiki i szczegółowe schematy, które ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów i reakcji chemicznych. 

Nauka wykonywania zadań i powtórki do sprawdzianów

Przy nauce chemii równie ważne, co teoria, są praktyczne zadania. Element “Plan rozwiązywania” uczy, jak krok po kroku wykonać poszczególne zadanie przy zastosowaniu odpowiednich obliczeń i użyciu właściwych nazw związków chemicznych. Części “Podsumowanie” oraz “Sprawdź, czy potrafisz” wspomagają naukę do kartkówek i egzaminów, poprzez pytania i odpowiedzi na końcu działu oraz przekrojowe zadania, które kompleksowo sprawdzają wymagane umiejętności. Dołączony do podręcznika Zbiór zadań składa się z ponad 200 ćwiczeń, które przechodzą przez wszystkie obszary tematyczne z zakresu chemii organicznej i ułożone są zgodnie z zasadą wzrastającej trudności. 

Podczas wyboru odpowiedniego podręcznika, warto postawić na znany i lubiany produkt, który będzie wsparciem procesu nauki.