Chemia jest przedmiotem badającym właściwości różnego typu substancji oraz przemian zachodzących między nimi. W szkole zajęcia powinny koncentrować się na planowaniu eksperymentów oraz opisywaniu obserwacji. Wsparciem dla nauczycieli mogą być nowoczesne podręczniki, które będą jednocześnie atrakcyjne dla uczniów. Jednym z nich jest “To jest chemia 2” proponowany przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to książka przeznaczona dla absolwentów szkół podstawowych obejmująca zagadnienia z chemii organicznej.

Powtarzanie i rozszerzanie wiedzy

Podręcznik “To jest chemia 2” został opracowany przez trzech autorów: Romualda Hassę, Aleksandrę Mrzigod i Janusza Mrzigoda. Skupili się oni na przekazywaniu ważnych informacji w maksymalnie prosty i przejrzysty sposób. Uczniowie mogą powtórzyć wiadomości ze szkoły podstawowej, aby następnie je ugruntować i rozszerzyć o zupełnie nowe pojęcia. W przygotowaniach do sprawdzianów przydatne są podsumowania ułożone w formie pytań i odpowiedzi, dzięki którym uczeń może łatwo zapamiętać najważniejsze kwestie omawiane na lekcjach przez nauczycieli.

Obserwacja doświadczeń chemicznych

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era pozwala rozwijać umiejętności z zakresu projektowania doświadczeń chemicznych. Młodzież może uczyć się z niego obserwacji zachodzących przemian, ich opisywania i formułowania wniosków. Książka “To jest chemia 2” zawiera przykładowe obserwacje wraz z wyróżnionymi notatkami i gotowymi wnioskami. Dzięki temu uczniowie mają wzór, który mogą przystosować i rozbudować przy uwzględnieniu swoich doświadczeń. 

Grafika ułatwiająca naukę na lekcjach

To jest chemia 2 podręcznik do kupienia online” pozwala zrozumieć skomplikowane procesy chemiczne w łatwy sposób. Na wielu stronach znajdziemy infografikę, a także szczegółowe wyjaśnienia rozwiązywania zadań. Są one przedstawione metodą krok po kroku, dzięki czemu uczeń może zweryfikować swoją pracę i uzupełnić wiedzę w tych obszarach, które są dla niego niezrozumiałe. Do podręcznika dołączony jest zbiór ponad 2000 zadań, które są uporządkowane zgodnie ze wzrastającym poziomem trudności. Atrakcyjna forma graficzna sprawia, że młodzież łatwiej uczy się chemii, a nauczyciele mają do dyspozycji gotowe schematy i diagramy, które muszą tylko objaśnić swoim wychowankom.